Moduły

System modułowy dostosowany jest do zawodu i potrzeb słuchacza.

Moduł to krótki kurs obejmujący 8 spotkań (16 x 45 minut) mający na celu podniesienie kwalifikacji w konkretnej dziedzinie językowej. Istnieje możliwość skomponowania indywidualnego kursu składającego się z kilku modułów.

Proponowana tematyka:

 • Gramatyka- czasy w jęz. angielskim

  Gramatyka- czasy w jęz. angielskim

  Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną nabyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu używanych czasów w języku angielskim. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli…

 • Struktury gramatyczne w jęz. angielskim

  Struktury gramatyczne w jęz. angielskim

  Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną usystematyzować wiedzę z zakresu struktur używanych w zdaniu w języku angielskim. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli…

 • Podstawowa terminologia branżowa

  Podstawowa terminologia branżowa

  Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną nabyć wiedzę dotyczącą terminologii branżowej dostoswanej do wykonywanego zawodu. Po ukończonych zajęciach słuchacz będzie posługiwał…

 • Komunikacja ustna w biznesie

  Komunikacja ustna w biznesie

  Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji ustnej w biznesie tzn. negocjacje, rozmowy z klientem, partnerami biznesowymi…

 • Komunikacja pisemna w biznesie

  Komunikacja pisemna w biznesie

  Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji e-mailowej w biznesie. Po ukończonych zajęciach słuchacz będzie posługiwał się…

 • Small talk

  Small talk

  Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną nabyć wiedzę dotyczącą komunikacji ustnej poprzedzającej omawianie spraw służbowych w międzynarodowych firmach. Zajęcia przygotowywane są…