Gramatyka- czasy w jęz. angielskim

Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną nabyć lub usystematyzować wiedzę z zakresu używanych czasów w języku angielskim. Uczestnictwo w zajęciach pozwoli na nabycie umiejętności poprawnego budowania zdań pod kątem gramatyki i składni, tym samym podniesie kwalifikacje zawodowe słuchacza.

Moduł odbywa się na trzech poziomach zaawansowania według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

1.      Beginner – poziom podstawowy (A1-A2) 

Omawiane czasy:

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Present Perfect

Be going to: plans and predictions

Will: predictions

Present Continuous: future use

 

2.      Intermediate – poziom  średniozaawansowany (B1-B2)

Omawiane czasy:

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Present Perfect

Present Perfect Continuous

Past Perfect

Future Simple

Be going to: plans and predictions

Present Continuous: future use

 

3.      Advanced – poziom zaawansowany (C1-C2)

Omawiane czasy:

Present Simple

Present Continuous

Past Simple

Past Continuous

Present Perfect

Present Perfect Continuous

Past Perfect

Past Perfect Continuous

Future Simple

Future Continuous

Future Perfect

Be going to: plans and predictions

Present Continuous: future use

Comments are closed.