Poziom podstawowy z plusem

Kurs dla osób posiadających podstawową wiedzę i chcących ją doskonalić do poziomu A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Comments are closed.