Podstawowa terminologia branżowa

Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną nabyć wiedzę dotyczącą terminologii branżowej dostoswanej do wykonywanego zawodu. Po ukończonych zajęciach słuchacz będzie posługiwał się zasobem środków językowych (gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych) umożliwiających realizację zadań zawodowych w anglojęzycznym otoczeniu. Słuchacz będzie potrafił formułować wypowiedzi oraz teksty pisemne umożliwiające sprawną komunikację. Przyczyni się to do podniesienia jego kwalifikacji zawodowych.

Moduł odbywa się na dwóch poziomach zaawansowania według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Intermediate – poziom  średniozaawansowany (B1-B2)

Advanced – poziom zaawansowany (C1-C2)

Comments are closed.