Military English

Kurs skierowany jest do aktywnych zawodowo żołnierzy oraz grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje językowe z zakresu komunikacji oraz terminologii wojskowej. Pozwoli to na efektywne posługiwanie się językiem angielskim specjalistycznym w codziennej pracy.

Kurs odbywa się na poziomach 1,2,3 według NATO STANAG 6001.

Do uczestnictwa w kursie wymagana jest znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Comments are closed.