Korespondencja e-mailowa w biznesie

Powyższe warsztaty stanowią kompendium praktycznej wiedzy na temat poprawnej korespondencji e-mailowej w języku angielskim pracowników w międzynarodowych firmach i instytucjach. Zajęcia mają na celu podniesienie umiejętność fachowego doboru słownictwa i zwrotów w języku obcym, aby usprawnić komunikację wewnątrz firmy lub współpracę z firmami partnerskimi. Przyczyni się to, do podwyższenia kwalifikacji zawodowych uczestników.

Warsztaty przeprowadzane są jednorazowo z wybraną grupą pracowników. Dostępne są w wersji podstawowej tzn. 2-godzinnej i rozszerzonej 4-godzinnej.

Koszt warsztatów 2 godzinnych to 500,00 zł brutto.

Koszt warsztatów 4 godzinnych to 1000,00 zł brutto.

Comments are closed.