Komunikacja ustna w biznesie

Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji ustnej w biznesie tzn. negocjacje, rozmowy z klientem, partnerami biznesowymi i telekonferencje.

Po ukończonych zajęciach słuchacz będzie posługiwał się zasobem środków językowych (gramatycznych, leksykalnych i fonetycznych) umożliwiających realizację zadań zawodowych w anglojęzycznym otoczeniu. Słuchacz będzie potrafił formułować wypowiedzi ustne umożliwiające sprawną komunikację. Przyczyni się to do podniesienia jego kwalifikacji zawodowych.

Comments are closed.