Komunikacja pisemna w biznesie

Powyższy moduł skierowany jest do grona odbiorców, którzy pragną nabyć praktyczną wiedzę dotyczącą komunikacji e-mailowej w biznesie.

Po ukończonych zajęciach słuchacz będzie posługiwał się zasobem środków językowych (gramatycznych i leksykalnych) umożliwiających realizację zadań zawodowych w anglojęzycznym otoczeniu. Słuchacz będzie potrafił formułować wypowiedzi pisemne na wybrane tematy umożliwiające sprawną komunikację. Przyczyni się to do podniesienia jego kwalifikacji zawodowych.

Comments are closed.