General Medical English

Kurs skierowany jest do przedstawicieli zawodów medycznych oraz grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje językowe z zakresu komunikacji oraz terminologii medycznej. Pozwoli to na efektywne posługiwanie się językiem angielskim specjalistycznym w instytucjach zdrowia publicznego w kraju i zagranicą.

Do uczestnictwa w kursie wymagana jest znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Comments are closed.