English for Tourism

Kurs skierowany jest do pracowników instytucji, firm turystycznych, biur podróży i pilotów wycieczek oraz grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje językowe z zakresu komunikacji oraz terminologii branżowej. Pozwoli to na efektywne posługiwanie się językiem angielskim specjalistycznym w kontakcie z anglojęzycznym klientem oraz przy wykonywaniu innych obowiązków służbowych.

 

Do uczestnictwa w kursie wymagana jest znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Comments are closed.