English for Office

Kurs skierowany jest do osób wykonujących pracę biurową np. recepcjonistów, asystentów i office menadżerów oraz grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje językowe z zakresu komunikacji oraz terminologii branżowej. Pozwoli to na efektywne posługiwanie się językiem angielskim specjalistycznym w biurze w międzynarodowych firmach lub instytucjach.

Do uczestnictwa w kursie wymagana jest znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Comments are closed.