English for Lawyers

Kurs skierowany jest do pracowników instytucji prawnych: adwokatów, sędziów, prokuratorów, radców prawnych, pracowników administracji, studentów prawa i administracji oraz grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje językowe z zakresu komunikacji oraz terminologii prawniczej. Pozwoli to na efektywne posługiwanie się językiem angielskim specjalistycznym podczas pracy zawodowej oraz w kontakcie z klientem anglojęzycznym.

Do uczestnictwa w kursie wymagana jest znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Comments are closed.