English for Engineers

Kurs skierowany jest do aktywnie zawodowo inżynierów kierunków technicznych oraz grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje językowe z zakresu komunikacji oraz terminologii technicznej. Pozwoli to na efektywne posługiwanie się językiem angielskim specjalistycznym w codziennej pracy w międzynarodowych firmach lub instytucjach.

Do uczestnictwa w kursie wymagana jest znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Comments are closed.