English for Executives

Kurs skierowany jest do kadry kierowniczej lub menadżerskiej oraz grona odbiorców, którzy pragną poszerzyć swoje kompetencje językowe z zakresu komunikacji oraz terminologii branżowej. Pozwoli to na efektywne posługiwanie się językiem angielskim specjalistycznym podczas negocjacji, prezentacji reklamowych, spotkań z klientami, konferencji, rad zarządu w międzynarodowych firmach lub instytucjach.

Do uczestnictwa w kursie wymagana jest znajomość języka angielskiego ogólnego na poziomie średniozaawansowanym B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Comments are closed.